ហេង សុវណ្ណមុនីនុត

ហេង សុវណ្ណមុនីនុត

Heng Sovanmonynuth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning