យ៉ង់ លីសុវណ្ណ

យ៉ង់ លីសុវណ្ណ

Yang Lysovann

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS