លី​ កែវសុវណ្ណដារ៉ា

លី​ កែវសុវណ្ណដារ៉ា

Ly Keosovandara

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning