ហេង លាងស្រេង

ហេង លាងស្រេង

Heng Leng Sreng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. Computer Foundation
  4. Computer Foundation
  5. C# Beginning