ពេជ្រ អម្រឹត

ពេជ្រ អម្រឹត

Pich Amret

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន