ឆាយ​​ សុខប្រសើរ

ឆាយ​​ សុខប្រសើរ

Chhay Sokprasoer

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Computer Network
  4. Window Server
  5. Website Design With CSS