ជួន​ រតនា

ជួន​ រតនា

Choun Rothana

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL
  3. Computer Foundation
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន