ង៉ែត ចាន់ឆៃយ៉ា

ង៉ែត ចាន់ឆៃយ៉ា

Nget Chanchhaya

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5