ម៉ិច​​ ច័ន្ទសុភក្រ្តា

ម៉ិច​​ ច័ន្ទសុភក្រ្តា

Mich chansopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Illustrator