ក្រួច ឆៃអ៊ាង

ក្រួច ឆៃអ៊ាង

Kroch Chhay Eang

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming