សឹង ណារ័ត្ន

សឹង ណារ័ត្ន

Seoung Naroith

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming