ឈួន ម៉េងឃាង

ឈួន ម៉េងឃាង

Chhoun Mengkheang

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning