ឆាន់ ប៊ុនថុង

ឆាន់ ប៊ុនថុង

Chhan Bunthong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning