ឯម សុធាសេរីរ័ត្ន

ឯម សុធាសេរីរ័ត្ន

Em Putheaseaeyroth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning