ហេង រ៉ាវី

ហេង រ៉ាវី

Heng Ravy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning