គឹម វិសាល

គឹម វិសាល

Kim Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. HTML+HTML5&CSS