តិច វណ្ណារ៉ាន់

តិច វណ្ណារ៉ាន់

Tech Vannaran

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming