ជាតិ សុវណ្ណារ៉ា

ជាតិ សុវណ្ណារ៉ា

Cheat Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash