សុខ សុវណ្ណារ៉េត

សុខ សុវណ្ណារ៉េត

Sok Sovannaret

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS