សូវ សុខលីនដា

សូវ សុខលីនដា

Sov Soklinda

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS