សឿន សុវណ្ណារ័ត្ន

សឿន សុវណ្ណារ័ត្ន

Soeun Sovannaroth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++