អ៊ុំ ភក្រ្តា័

អ៊ុំ ភក្រ្តា័

Om Pheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning