ឃុត ឆេរ៉ា

ឃុត ឆេរ៉ា

Khut Chhera

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning