សម្រិត ឩត្តម

សម្រិត ឩត្តម

Samrith Udom

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Project
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming