បេន ពិសិដ្ឋ

បេន ពិសិដ្ឋ

Ben Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន