ងួន ចិត្រ្តា

ងួន ចិត្រ្តា

Nguon Chetra

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++