សុខ សេរីវុឌ្ឍ

សុខ សេរីវុឌ្ឍ

Sok Sereyvuth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning