សេង សារ៉ាវុទ្ឋ

សេង សារ៉ាវុទ្ឋ

Seng Saravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning