អ៊ឹង ម៉េងហ៊ាប

អ៊ឹង ម៉េងហ៊ាប

Oeng Mengheab

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL