ញ៉ែម ភារ៉ា

ញ៉ែម ភារ៉ា

Nhem Pheara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network