អ៊ឹង រដ្ឋា

អ៊ឹង រដ្ឋា

Oeng Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming