សៀង សុវណ្ណបញ្ញា

សៀង សុវណ្ណបញ្ញា

Seang Sovanpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C/C++