តេង ចាន់តូ

តេង ចាន់តូ

Teng Chanto

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Python
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. Website Design With CSS