តៃ ចាន់ធឿន

តៃ ចាន់ធឿន

Tay Chanthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning