រឹម សេរីវុធ

រឹម សេរីវុធ

Rim SereyVuth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL