អ៊ឹង ប៉ូលីន

អ៊ឹង ប៉ូលីន

Oeng Polin

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS