ស៊ាង ធារ៉ា

ស៊ាង ធារ៉ា

Seang Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming