ប៊ុល ចាន់ណារិទ្ឋ

ប៊ុល ចាន់ណារិទ្ឋ

Pol Channarith

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):