ទួន ចាន់ធារិទ្ឋ

ទួន ចាន់ធារិទ្ឋ

Toun Chanthearit

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning