ស៊ុំ វណ្ណារ៉េត

ស៊ុំ វណ្ណារ៉េត

Sum Vannareth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Computer Network
  4. C# Beginning