ចែម ប៊ុនណារ៉ុង

ចែម ប៊ុនណារ៉ុង

Chem Bunnarong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop