ង៉ែត ណារ៉េត

ង៉ែត ណារ៉េត

Nget Naret

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming