ស្រៀង ចំរើន

Sreang Chomroeun

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

គេហទំព័រសណ្ឋាគារ Shihanouk Timeshare Hotel & Spa

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 02-04-2012

លក្ខណៈពិសេស​របស់ Website

  • អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ promotion ពិសេសៗ របស់សណ្ឋាគារ
  • អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់សណ្ឋាគារ​ទាំងមូល​
  • ​ចំណុច​សំខាង់បំផុងអតិថិជន អាចដឹងពី សេវាកម្ម​ដ៏​សម្បូរ​បែប​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ
  • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ កក់បន្ទប់​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋានដូចបា​ន​បង្ហាញ​មានន័យថា គាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងនោះទេ ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរកូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)