ឡេង ម៉ាឡៃ

Leng Malai

មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

គេហទំព័រសណ្ឋាគារ (Ocean Club Hotel)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 06-03-2012

 

 

 


លក្ខណៈពិសេស​របស់ Website

  •  អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ promotion ពិសេសៗ របស់សណ្ឋាគារ
  •  អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់សណ្ឋាគារ​ទាំងមូល​
  •  ​ចំណុច​សំខាង់បំផុងអតិថិជន អាចដឹងពី សេវាកម្ម​ដ៏​សម្បូរ​បែប​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ
  • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ កក់បន្ទប់​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋានដូចបា​ន​បង្ហាញ​មានន័យថា គាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងនោះទេ ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖  

  •  Adobe Dreamwaver (Version CS5.5)  សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរកូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព
  •  ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ​ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​ គ្រោង (Layout)
  •  ចំពោះរូបភាព​ដែល​មានលក្ខណៈមួយពណ៌ យើងការ repeat ដោយមិន​ធ្វើការ​កាត់ រូបភាព​ទាំងមូល​នោះទេ
  • ចំពោះ Banner ផ្នេកខាងលើយើង​ប្រើ​ Plug in Javascript
  • នៅ​ក្នុង​ Photo Gallery ​នៅពេល​ដែល​យើងយក Mouse ទៅ​ធ្វើការ​ over ពីលើរូបភាព មានលក្ខណៈ Pop Up (Javascript Code)