នាង គួនណូចិត្រា

Neang Kuonno Chitra

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ថ្ងៃ​អនាគត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Flash

មើល​ជាក់ស្ដែង

កុំព្យូទ័រនេះត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី Flash Player ដើម្បីអាចមើលស្នាដៃនេះបាន ។