សុង វុទ្ឋទី

Song Vuthty

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ ធី អេស អនឡាញ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-03-04

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  •  មាន Menu ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើលពី​ផលិតផល​
  •  អតិថិជនអាចមើលពី​ផលិតផល តម្លៃ និង ការ​លម្អិត​ពី​ផលិតផល​
  • មាន Form សម្រាប់​ធ្វើទំនាក់ទំនង និង កក់
  • អាច Link ទៅទំព័រផ្សេងបានតាមចិត្ត
  • ​បង្ហាញ​ពីទីតាំងហាង​តាមរយៈ​ផែនទី Google Map
  •  អាច Support ជាមួយ Computer តែប៉ុណ្ណោះ

 ♦ Websiteនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេសទេស និង Tools​​ដូចជា ៖

  •  Adobe Photoshop CC 2020 ​សម្រាប់​ធ្វើការ Design លើ​រូបភាព​
  • Sublime Text3 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  •  Boostrap3 ​សម្រាប់​បង្កើត Slider Interface និង Responsive

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង