ម៉ុន ជីហេង

Mon Chyheng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហ្គេម​ផ្ទាំង​សិលាអាថ៌កំបាំង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2017-01-02

ពិពណ៌​នាស្នាដៃ៖

-​កម្មវិធី​នេះ ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​លេង​កំសាន្ត​នូវ​ពេល​ដែល​អ្នកអផ្សុក នីង ដើម្បី​ជំនូយដល់ការគិត ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- ​ប្រើ​ Menu និង​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជ្រើសរើស​ដោយ​ប្រើ​ Arrow Key (UP and Down)

- ​នៅពេល​ដែល​យើងចូលទៅមីនុយ New Game​​ជ្រើសរើស​ដោយ​ប្រើ Arrow Key​ (UP,DOWN,RIGHT AND LEFT)

- នៅពេល​កំពុង​លេងអ្នកអាច​រក្សាទុក​ហ្គេម ដើម្បី​លេងបន្ត អ្នកចុច [ Backspace ] ទៅមីនុយ វិញរួចចូលទៅ Resume ដើម្បី​លេងបន្ត ។

បច្ចេកទេស​ប្រើ​

- C++ Programming Language

→ ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង