ជិន សុវណ្ណមិនា

Chen SovanMinea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

Movie Club

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2018-12-26

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​នូវ​វេបសាយ “ MovieClub ” ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគាត់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការតាមដានរឿងភាគ​ខ្មែរ ថៃ ចិន ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដោយមិនពិបាក​ក្នុង​ការតាមដាន​នូវ ព័ត៌មាន​តាម TV ដូចពីមុន ។ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះលែងពិបាកទៀតហើយ ដោយពួកគាត់​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយមួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ MovieClub ” ពួកគាត់នឹងទទួលបាន​នូវ​រឿងភាគ​ខ្មែរ ថៃ ចិន ថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។ ហើយម៉្យាងវិញវាបាន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពេលទំនេរពី​ការងារ​ផ្សេង ដោយមិនពិបាកលាយលំនិង​ការងារ​របស់ពួកគាត់ ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង Tool ​ដែល​ប្រើ​ 

  • WowSlider Font Awesome
  • CSS and bootstrap
  • Java script
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ​ HTML  ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង និង​ CSS  ដើម្បី​លេង Style and block  div ទៅ​ឲ្យ​ Layout

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយជាក់ស្ដែង៖