វ៉ើន គឹមសើ

Voem Kimsoer

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

PHUM-KAMSAN Movie Website

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ ពិសេស របស់ Website ៖

  • មានការផ្សព្វផ្សាយទួលំទួលាយ
  • ​ផ្ដល់ ភាព ងាយស្រួល ដល់អតិថិជន ក្នុង ការជាវ នូវ ខ្សែ​ភាពយន្តថ្មីៗ​

បច្ចេកវិទ្យា ដែល បាន ប្រើ ៖

  • Bootstrap v3.3.7
  • HTML5 
  • Css3
  • Dreamweaver
  • Notepad ++
  • Adobe Photoshop
  • Facebook page Frame
  • Google map Frame
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយជាក់ស្ដែង៖