កាន់ ឆាឌី

Kann Chhady

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀបធ្វើ Flash Boot និង ដំឡើង Windows

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

1. របៀបធ្វើ flash boot តាម​កម្មវិធី power ISO

ភាគ​ច្រើន​នៃ​ file windows ​ដែល​យើង download  តាមរយ: ​ប្រព័ន្ធ internet ជា​ប្រភេទ file iso (file ដែល​មាន extension.ISO) ​ដូច្នេះ ដើម្បី​ធ្វើ flash boot  ​ឲ្យ​ដំណើការទៅ​យ៉ាង​រលូនបានគឺយើងគួរតែអនុវត្តតាមជំហ៊ានដូច​ខាងក្រោម​នេះ:

 បើក computer របស់យើង រួចទៅ​ស្វែងរក file windows ​ដែល​យើងបាន download ពេញ​១០០% រួចរាល់ហើយ​

​បន្ទាប់មក​ right-click on file window ​រួចយកពាក្យថា poweriso

​បន្ទាប់មក​ទៀតជ្រើសយកពាក្យថា mount image 

​ទាញយក​អត្ថបទ